Glarmester

Som en naturlig del af tømrerfaget, hvor vi udskifter mange døre og vinduer, har vi også med glas og ruder at gøre og tilbyder derfor også glarmesterarbejde.
Når vi hos Hornsherred Tømrer og Snedker siger, at vi har fokus på energibesparende løsninger, gælder det især valg af vinduer. Der findes således forskellige løsninger indenfor varmeisolerende vinduesruder og du kender måske begreber som termoruder og energiruder. Forskellige typer termoruder har alt efter vinduestype og størrelse sine fordele og ulemper.
Ved et varmeisolerende vindue forstås et vindue, der er bygget op af flere lag glas. Rummet mellem lagene er lufttæt og har en isolerende effekt, når solens lys og dermed varme ledes gennem ruden.
I en traditionel termorude er rummet mellem glaslagene udfyldt af atmosfærisk luft. En energirude er i bund og grund opbygget på samme måde som en termorude, og kan kaldes også for en slags moderne termorude. I stedet for atmosfærisk luft er rummet mellem glaslagene dog udfyldt af en særligt isolerende gasart, der holder bedre på varmen fra solen, så den forbliver i huset og ikke ledes tilbage igen.

Punktering af termoruder

Tilbyder vi fordelagtige og brugertilpassede løsninger på nye døre og vinduer. Alle KPKs produkter er energimærkede. Når I skifter til energiruder, bliver varmen udnyttet bedre, hvilket betyder mindre varmeregning og nedsat udslip af CO2 til gavn for miljøet. I får altså den bedste miljøløsning. Oveni får I et bedre indeklima, ligesom husets salgsværdi bliver betydeligt større.

Lovkrav til energitilskud

Når du vil forbedre dine eksisterende vinduer eller udskifte dem, er der ikke regler for, hvilke ruder, du må bruge, men bygningsreglementet stiller krav til det, der kaldes energitilskud.
Energitilskud er et udtryk for, hvor meget varme, der tilføres boligen via et vindue i opvarmningssæsonen, når varmetabet er trukket fra. Og her er visse krav til værdierne.
Hornsherred Tømrer og Snedker bestræber sig på gennem en dialog med dig som kunde altid af finde den mest optimale og besparende løsning.